Kurzy vedené inštruktorom (ILT)

Vyučovanie v tradičnej triede

Kurzy vedené inštruktor od New Horizons Bratislava vám poskytnú interaktívnu a pútavú skúsenosť zo vzdelávania v triede.

  • Prednášky
  • Praktické ukážky
  • Praktické cvičenia
  • Interakcia s inými študentmi
  • Elektronické zdroje k dispozícii počas kurzu a po ukončení

Každý študent v triede dostané od New Horizons Bratislava prístup do sieťového prostredia, ktorá vám umožní získať profesionálne a praktické skúsenosti.

Výhody kurzov vedených inštruktorom v New Horizons Bratislava

New Horizons zamestnáva najskúsenejších a najkvalifikovanejších inštruktorov v odvetví, aby vám poskytli najlepšie možné školenie, ktoré vám umožní aplikovať naučené postupy, koncepty a metodológie v práci.

Kurzy vedené inštruktorom sú vhodné, ak je pre vás preberaná téma úplne nová alebo veľmi komplexná. Inštruktori v New Horizons Bratislava sú pripravení:

  • odpovedať na otázky,
  • ujasniť neporozumenia, ak sa objavia,
  • poskytnúť pomoc,
  • urobiť praktickú ukážku.

Kurzy vedené inštruktormi vám umožnia plne sa sústrediť na vzdelávací materiál bez rozptyľovania, ktoré môže vzniknúť v priebehu e-learningových kurzoch.

Táto metóda je veľmi efektívna pri vzdelávaní tímov pracovníkov. Je to preto, takéto prostredie umožňuje spoluprácu a vzájomnú podporu. Navyše je prínosom pre firmu aj po ukončení kurzu.

Obchodní zástupcovia z New Horizons Bratislava sú pripravení nájsť pre vás vhodný kurz vedený inštruktorom a odpovedať na vaše otázky.