ITIL certifikácie

ITIL certifikácie v New Horizons Bratislava

ITIL certifikácie a skúšky – Foundation a Intermediate

Certifikácia ITIL je tvorená modulárnym prístupom, ktorý umožňuje študentom vybudovať základ a neskôr sa špecializovať na špecifické koncepty.

ITIL Foundation

ITIL Foundation je základná úroveň certifikácie, ktorá ponúka uchádzačom všeobecné uvedomenie si kľúčových elementov, konceptov a terminológie používanej v ITIL Service Lifecycle, vrátane prepojení na stupne životného cyklu, použité procesy a ich prínos na uplatnenie riadenia služieb v praxi.

ITIL® 2011 Foundation with Case Study

ITIL Practitioner

ITIL Practioner je ďalší stupeň, ktorý nasleduje po ITIL Foundation. ITIL Practioner poskytuje návod „ako na to“, aby ste mohli začať aplikovať overené ITIL postupy vo vašej firme. Tento stupeň bol vytvorený s cieľom vyplniť priestor medzi úrovňou Foundation a Intermediate a zameriava sa na zlepšenie schopností jednotlivcov osvojiť si a prispôsobiť ITIL v ich organizáciách.

Practitioner

ITIL Intermediate

Úroveň certifikácie Intermediate pozostáva z viacerých modulov. Každý modul má iné zameranie a cestu, ktorou sa môže uchádzač vybrať. Uchádzač si môže vybrať toľko pokročilých kvalifikácií, koľko vyhovuje jeho potrebám. Kurzy úrovne ITIL Intermediate tvoria najvýznamnejšiu časť rámca, ktorý pomáha organizáciám implementovať ITIL moduly a vidieť reálne výsledky.

ITIL Intermediate (špecializácia Lifecycle): Poukazuje na ITIL aspekty z holistického pohľadu životného cyklu. Špecializácia Lifecycle je vhodnejšia pre ľudí s manažérskou zodpovednosťou, ktorí majú celkový pohľad na manažment IT služieb. Kurz Service Strategy ja širšie zameraný na firemné stratégie a kontrolu prostredia:

ITIL Intermediate (špecializácia Capabilities): Normatívne moduly s detailným pohľadom na vstupy, aktivity, koncepty, metriky a výstupy každého procesu vytvárajú skôr predpoklady pre overené postupy v IT procesoch než len ich riadenie. Sú vhodné predovšetkým tým, ktorí sa podieľajú na každodenných aktivitách opísaných v jednotlivých procesoch:

ITIL certifikácie a skúšky – Expert a Master

ITIL Expert

Úroveň kvalifikácie ITIL Expert je určená tým uchádzačom, ktorí chcú preukázať vyššiu úroveň ITL vedomostí a jej komplexnosť. Dosiahnutie tejto úrovne ITIL kvalifikácie zlepší možnosti vašej kariéry a možnosti ďalšieho rastu v oblasti manažmentu IT služieb.

ITIL® Expert Managing Across the Lifecycle (2011 Edition)

Na získanie certifikácie ITIL Expert musíte:

✔ získať najmenej 17 kreditov z modulov Foundation, Practitioner a Intermediate,
✔ musíte absolvovať modul a skúšku The Managing Across the Lifecycle (MALC), aby ste celkov získali 22 kreditov, čo je minimum na požadované úrovňou ITIL Expert.

*Uchádzači, ktorí dosiahnu úroveň ITIL Expert zároveň spĺňajú vstupné podmienky na ITIL Master.

ITIL Master

Certifikácia ITIL Master preukáže schopnosti uchádzača aplikovať princípy, metódy a techniky ITIL na pracovisku.

Na získanie certifikácie ITIL Master musíte:

  • musíte dosiahnuť úroveň ITIL Expert a
  • pracovať v IT manažmente najmenej 5 rokov na úrovni lídra, manažéra alebo vo vyššej úrovni poradenského riadenia.

Kreditný systém ITIL

ITIL Kreditný systém

Každá ITIL certifikácia ma priradený počet kreditov podľa úrovne ITIL obsahu.

Po úspešnom ukončení každej ITIL skúšky, ktorá je súčasťou kreditného systému, získa študent certifikát a kredity.

Kredity získané v tomto systéme môžu byť použité na získanie ITIL Expert certifikácie, na ktorú potrebuje uchádzať požadovaný počet kreditov (22) z kvalifikácií pokrývajúcich celé spektrum ITIL postupov.

ITIL® je registrovaná obchodná značka Cabinet Office. Logo Swirl™ je obchodná značka Cabinet Office. IT Infrastructure Library® je registrovaná obchodná značka Cabinet Office.

 Viac o ITIL

ITIL kurzy a certifikácia

Viac o ITIL

ITIL je spravovaný spoločnosťou AXELOS a je súčasťou ich portfólia riešení pre overené postupy, ktoré sú navrhnuté, aby pomohli organizáciám dosiahnuť vyššiu efektívnosť v kľúčových oblastiach podnikania, vrátane manažmentu IT služieb, projektov, programov a bezpečnosti.

Medzi medzinárodne uznávané overené metódy od AXELOSu patrí ITIL®, PRINCE2® a RESILA® a návody na kybernetickú odolnosť, riziká, manažment hodnôt a portfólia. Školenia sú poskytované prostredníctvom ITIL AXELOS autorizovaných tréningových organizácií, akým je aj New Horizons.

Čo je ITIL?

ITIL je široko uznávaný a dôveryhodný prístup k manažmentu IT služieb vo svete, ktorý poskytuje kohéznu množinu globálne overených postupov pre verejný a súkromný sektor. ITIL umožňuje využitie najnovších IT techník, čím poskytuje prvotriedne služby.

Výhody ITIL kurzov

Organizácie, ktoré používajú overené postupy v manažmente IT služieb obsiahnuté v ITIL, preukazujú zvýšenú produktivitu, optimalizáciu nákladov a zvýšenú spokojnosť zákazníkov. Osvojenie si a prispôsobenie ITIL špecifickým potrebám organizácie umožňuje poskytovateľom služieb bez ohľadu na ich veľkosť a polohu:

  • podporovať obchodné výsledky,
  • umožniť zmenu,
  • optimalizovať spokojnosť zákazníkov,
  • riadiť riziká v súlade s potrebami biznisu,
  • vymeniť hodnotu za peniaze,
  • kontinuálne sa zlepšovať.

ITIL kurzy v New Horizons Bratislava

ITIL TrainingKaždý kurz ITIL od New Horizons postupuje podľa AXELOS štandardov. V New Horizons sa môžete spoľahnúť, že dostanete najlepší ITIL tréning, ktorý vás kariérne posunie dopredu a organizácii pomôže implementovať ITIL rámce.

Školenie ITIL od New Horizons Bratislava je kľúčom k získaniu pridanej hodnoty z IT investícií použitím overených postupov v súlade s vašimi IT službami, firemnou stratégiou a cieľmi.

 

ITIL® je registrovaná obchodná značka Cabinet Office. Logo Swirl™ je obchodná značka Cabinet Office. IT Infrastructure Library® je registrovaná obchodná značka Cabinet Office. Certified Partner Logo je obchodná značka AXELOS Limited.

Kurzy ITIL

{{value[0].Version}}

ITIL kurzy a certifikácia

ITIL Training