Certifikácia Cisco

Spoznajte Cisco certifikácie

Cisco kurzy a certifikácie ponúkajú nové možnosti na rozvoj IT kariéry každému bez ohľadu na to, či je skúsený sieťový profesionál alebo začiatočník.

Začnite autorizovanými školeniami Cisco od New Horizons a následne si vyberte certifikačnú cestu, ktorá najlepšie zodpovedá vašej pracovnej pozícii alebo skúsenostiam.

Cisco ponúka niekoľko úrovní IT certifikácie. Vyberte si jednu alebo viaceré Cisco špecializácie podľa zhody vašej pracovnej pozície so špecifickou technickou odbornosťou a zlepšite si vedomosti v technológiách, ako sú bezpečnosť dátových centier alebo sieťová programovateľnosť.

Certifikačný poster

Pozrite si alebo stiahnite kariérny certifikačný poster Cisco

Cisco Certified Entry Networking Technician

Certifikácia Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) je vstupná úroveň pre Cisco technikov, ktorí dokážu inštalovať, spravovať a riešiť problémy v malých Cisco sieťach.

CCENT certifikačný tréning v New Horizons Bratislava študentov naučí:

 • budovať jednoduché siete,
 • vytvoriť internetové pripojenie,
 • spravovať bezpečnosť sieťových zariadení,
 • postaviť stredne veľkú sieť,
 • úvod do IPv6 ICND1 Super Lab
!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

ICND1
Cisco Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Krok 3

Získajte certifikáciu

Cisco CCENT

CCNA Routing and Switching

Certifikácia Certified Network Associate Routing and Switching preukáže vedomosti potrebné na nasadenie, správu, zabezpečenie a prevádzkovanie stredne veľkej siete pomocou Cisco technológií.

Na získanie CCNA Routing and Switching môžete absolvovať jednu skúšku alebo dvojicu skúšok.

!Predpoklady
 • Platná certifikácia CCENT alebo ľubovoľná CCIE certifikácia.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

Jedna skúška

200-120 CCNA®

Dvojica skúšok

100-101 ICND1

200-101 ICND2

Krok 3

Získajte certifikáciu

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

CCNA Security

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security preukáže vaše zručnosti v zabezpečení Cisco sietí a implementácii IOS firewallov.

!Predpoklady
 • Certifikácia CCENT, CCNA Routing and Switching alebo CCIE.

Krok 1

Absolvujte kurzy

Odporúčané kurzy

Cisco® Implementing Cisco® Network Security v3.0 (IINS)

Krok 2

Urobte tieto skúšky

640-554
(IINS)

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Security

CCNA Cloud

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Cloud preukáže vaše základné zručnosti v zabezpečení a podpore Cisco cloudových riešení.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

201-451
CLDFND

210-455
CLDADM

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Cloud

CCNA Collaboration

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Collaboration preukáže vaše zručnosti s hlasovými, video, dátovými a mobilnými aplikáciami.

!Predpoklady
 • Žiadne

Krok 2

Urobte tieto skúšky

210-060
CICD

210-065
CIVND

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Collaboration

CCNA Data Center

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Data Center preukáže vaše zručnosti v návrhu, implementácii a spravovaní sieťových dátových center.

!Predpoklady
 • Žiadne

Krok 2

Urobte tieto skúšky

640-911
DCICN

640-916
DCICT

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Data Center

CCNA Service Provider

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Service Provider preukáže vaše zručnosti v nasadzovaní, spravovaní a spoľahlivých sieťových infraštruktúr.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

640-875
SPNGN1

640-878
SPNGN2

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Service Provider

CCNA Wireless

Certifikácia Cisco CCNA Wireless je základná Cisco certifikácia, ktorá preukáže kľúčové vedomosti v oblasti Cisco switching a routing zamerané na wireless networking.

!Predpoklady
 • Certifikácia CCENT, CCNA Routing and Switching alebo CCIE.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

200-355
WIFUND

Krok 3

Earn This Specialization

CCNA WIRELESS

CCNA Design

Certifikácia Cisco Certified Network Associate (CCNA) Design preukáže vaše zručnosti v návrhových metodológiách a oblastiach, adresovacích a smerovacích protokoloch a rozširovaní siete v rámci oblasti, dátového centra, bezpečnosti, hlasových služieb a bezdrôtových sietí.

!Predpoklady
 • Certifikácia CCENT,CCNA Routing and Switching alebo CCIE

Krok 2

Urobte tieto skúšky

200-DESGN

Krok 3

Získajte certifikáciu

CCNA Design

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Po získaní CCNA Routing and Switching certifikácie môžete pokračovať ďalším krokom a získať CCNP v jednej alebo viacerých oblastiach špecializácie vrátane Routing & Switching, Design, Security, Wireless alebo Voice.

Cisco CCNP Routing and Switching

Certifikácia Cisco CCNP Routing and Switching je ideálna pre Cisco profesionálov, ktorí sa špecializujú na technológie Cisco routing and switching. Certifikácia preukáže schopnosť plánovať, implementovať, verifikovať a riešiť problémy lokálnych i rozsiahlych firemných sietí, spolupracovať so špecialistami na pokročilých riešeniach pre bezpečnosť, voice, wireless a video.

!Predpoklady
 • CCNA alebo CCIE

Krok 2

Urobte tieto skúšky

300-101
ROUTE (v 2.0)

300-115
SWITCH (v 2.0)

300-135
TSHOOT (v 2.0)

Krok 3

Získajte certifikáciu

Cisco CCNP Routing and Switching

CISCO CCNP Security

Certifikácia Cisco CCNP Security je pre Cisco inžinierov zodpovedných za bezpečnosť routerov, switchov, sieťových zariadení a prístrojov a tiež za výber, nasadenie, podoporu a riešenie problémov firewallov, VPNS a IDS/IPS riešenia v ich sieťových prostrediach.

!Predpoklady
 • CCNA alebo CCIE

CISCO CCNP Voice

Certifikácia Cisco Certified Network Professional (CCNP) Voice je profesionálna úroveň certifikácie pre Cisco inžinierov, ktorí pracujú s rozsiahlymi sieťami a špecializujú sa na Cisco Unified Communications.

!Predpoklady
 • CCNA Collaboration alebo ľubovoľná CCIE certifikácia

CISCO CCNP Data Center

Certifikácia CCNP Data Center vám umožní zvoliť si vzdelávanie pre vaše dátové centrum s ohľadom na vaše špecifické potreby.

!Predpoklady
 • CCNA Data Center alebo ľubovoľná CCIE certifikácia

Krok 2

Urobte tieto skúšky

642-999
DCUCI

642-997
DCUFI

And

642-998
DCUCD

642-996
DCUFD

Or

642-035
DCUCT

642-980
DCUFT

Krok 3

Získajte certifikáciu

CISCO CCNP Data Center

CISCO CCDP

Certifikácia Cisco CCDP je ideálna pre pozície Cisco Senior Network Design Engineer, Principle System Engineer, Network/Solution Architect a CCDA profesionálov, ktorí chcú ďalej rozširovať svoju sieťovú špecializáciu. Certifikačný program Cisco CCDP sa zameriava na pokročilé metódy adresovacích a smerovacích protokolov, siete WAN, virtualizačné služby a integračné stratégie pre viacvrstvové firemné architektúry.

!Predpoklady
 • CCDA, CCNA Routing and Switching alebo ľubovoľná CCIE

Krok 2

Urobte tieto skúšky

300-101
ROUTE

300-115
SWITCH

300-320
ARCH

Krok 3

Získajte certifikáciu

CISCO CCDP

CISCO CCNP Wireless

Certifikácia Cisco CCNP Wireless rieši potrebu návrhu, implementácie a prevádzkovania Cisco Wireless sietí a mobilných ifraštruktúr.

!Predpoklady
 • CCNA Wireless alebo ľubovoľná CCIE
 Viac o Cisco

Cisco kurzy

Výhody štúdia Cisco technológií

Siete sa rozvíjajú do komplexných polí zariadení a systémov. Cisco technológie sú celosvetovo uznávanou autoritou v sieťovej infraštruktúre a sú dobrou voľbou na racionalizáciu a ochranu sietí. Z tohto dôvodu sa stávajú Cisco kurzy neustále cennejšie.

Absolventi Cisco školení preukazujú:

 • vyššiu produktivitu,
 • menšiu chybovosť,
 • rýchlejšiu, podrobnejšiu a kvalitnejšiu interakciu so zákazníkmi a
 • vedomosti na budovanie efektívnej pracovnej sily.

Kurzy Cisco od New Horizons Bratislava

New Horizons Bratislava vám poskytne potrebné kurzy na dosiahnutie Cisco certifikácie, ak ešte len začínate s Ciscom, alebo ak už máte nejaké zručnosti a chcete ich ďalej rozvíjať.

Naše praktické laboratórne prostredie umožní študentom vyskúšať si počas kurzov scenáre z reálneho života a neskôr aplikovať tieto skúsenosti v každodennej práci.

New Horizons je autorizovaný vzdelávací partner pre Cisco technológie. V prípade záujmu o Cisco školenia kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Výhody Cisco certifikácie

Pre firmy:

Ak ste investovali do Cisco technológií, potom vám Cisco kurzy a certifikácia:

 • poskytnú potrebné zručnosti na ich jednoduché nasadenie,
 • garantujú schopnosti využívať maximálny potenciál Cisco produktov,
 • umožnia vyťažiť maximum z investícií do IT,
 • skrátia výpadky, keďže skúsení technici rýchlo vyriešia problémy,
 • zvýšia spokojnosť zákazníkov, keďže problémy budú rýchlo zvládnuté.

Pre jednotlivcov:

 • Cisco certifikácia preukáže odbornosť.
 • Cisco špecialisti na siete sú uznávaní a vyhľadávaní.
 • Certifikovaní zamestnanci si dokážu dohodnúť lepšie platové ohodnotenie.
 • Certifikovaní sieťoví špecialisti majú vedomosti potrebné na dosiahnutie úspechu.
 Vzdelávacie kredity

Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Cisco vám New Horizons ponúka vzdelávacie kredity Cisco, predplatené balíky kreditov, ktoré vašej organizácii pomôžu ušetriť náklady na vzdelávanie.

Integrácia Cisco vzdelávania s vašou sieťovou infraštruktúrou vám pomôže zvýšiť efektívnosť, čím vám zaručí konkurenčnú výhodu.

Vzdelávacie kredity Cisco môžu byť zakúpené s Cisco hardvérom, softvérom alebo službami, alebo si ich môžete zakúpiť samostatne. Predávajú sa v balíkoch po 10, 100, 500 a 1500. Každý kredit zodpovedá hodnote 100 dolárov kurzu v New Horizons Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na telefónnom čísle +420 234 656 185 alebo e-mailovej adrese marketing@newhorizons.sk.

Výhody vzdelávacích kreditov Cisco

 • Zabezpečíte si rozpočet na Cisco vzdelávanie v predstihu
 • Zvýšite administratívnu účinnosť, lebo na školenia bude potrebovať menší počet nákupov
 • Aktualizujte vedomosti tímu autorizovanými Cisco kurzami
 • Rýchla návratnosť investície
 • Zvýšite celkovú produktivitu a stabilitu sieťovej infraštruktúry
 • Ľahko sledujete históriu školení a pokrok
 • Využite kredity na Cisco udalosti

Ste zákazníkom spoločnosti Cisco?

Vzdelávacie kredity Cisco môžete získať prostredníctvom programu Cisco Customer Loyalty. Vernostné body sú prideľované podľa nákupu produktov a služieb spoločnosti Cisco. Sto vernostných bodov zodpovedá 1 vzdelávaciemu kreditu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vzdelávacích kreditoch Cisco, navštívte: www.Cisco.com/Go/LearningCredits

Cisco kurzy

{{value[0].Version}}