Manažérske kurzy

Dištančné vzdelávanie pre manažérov bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

Ceny a termíny manažérskych kurzov

Kliknite na názov manažérskeho kurzu v nasledujúcej tabuľke a dozviete sa podrobné informácie k jednotlivým kurzom. Všetky ceny sú bez DPH.

Študijný program Uzávierka prihlášok Dĺžka štúdia Začiatok štúdia Cena bez DPH
Profesionálny certifikát pre lídrov 10. 6. 2020
30. 10. 2020
12 mesiacov 15. 6. 2020
4. 11. 2020
3 450 €
Efektívny manažér 10. 6. 2020
30. 10. 2020
4 mesiace 15. 6. 2020
4. 11. 2020
1 345 €
CRM: Marketing pre manažérov 10. 6. 2020
30. 10. 2020
4 mesiace 15. 6. 2020
4. 11. 2020
1 345 €
Financie pre manažérov 10. 6. 2020
30. 10. 2020
4 mesiace 15. 6. 2020
4. 11. 2020
1 345 €
Profesionálny diplom v senior manažmente 10. 6. 2020
30. 10. 2020
12 mesiacov 15. 6. 2020
4. 11. 2020
3 450 €
Riadenie inovácií, rastu výkonnosti a zmeny 10. 6. 2020
30. 10. 2020
12 mesiacov 15. 6. 2020
4. 11. 2020
3 450 €
Riadenie inovácií a rastu výkonnosti 10. 6. 2020
30. 10. 2020
6 mesiacov 15. 6. 2020
4. 11. 2020
2 690 €
Riadenie projektov a zmien 10. 6. 2020
30. 10. 2020
4 mesiace 15. 6. 2020
4. 11. 2020
1 345 €

Aké sú hlavné výhody dištančného manažérskeho vzdelávania?

  • Možnosť absolvovať plnohodnotné štúdium bez obmedzenia aktivít v zamestnaní a času venovaného rodine
  • Individuálny prístup ku študujúcim
  • Interaktívne štúdium, viac zamerané tak, aby študujúci mohli už počas štúdia uplatniť získavané poznatky v praxi
  • Zameranie na osvojenie si zručností, nie učenie sa teoretickým poznatkom